Nashi (Poirier asiatique)

Shinseiki

 

"Nashi marron"